Skip to main content
Skip table of contents

ID06 för administratörer

Den här artikeln beskriver hur du som administratör kan beställa ID06-kort för anställda i din organisation, visa status på kort, utse andra för att beställa kort och lösa problem.

Hur du beställer ID06-kort för din organisation


       För kortinnehavaren:


Tips när du ska beställa ID06-kort

Se dessa artiklar för några tips när du ska beställa ID06-kort:

Riktlinjer 

Felsökning

Video

För att se en video som beskriver orderprocessen, klicka här.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.