Skip to main content
Skip table of contents

ID06 besökskort

Den här artikeln beskriver besökskortet för ID06-arbetsplatser.

Funktioner

  • Om du har företagslogotypen tryckt på ditt standard ID06-kort kommer dina besökskort också få logotypen.
  • En besökare måste alltid åtföljas av någon med ett standard ID06-kort. Besökskortet kan inte öppna dörrar eller grindar eller användas för att registrera sig i det elektroniska systemet (personalliggare).

Registrera besökare

För en eventuell nödsituation, registrera alla besökare manuellt eller i ett besökssystem.

Hur man beställer

Beställ besökskortet i Nexus orderportal.


Mer information

Länkar

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.