Skip to main content
Skip table of contents

Om Nexus ID06 orderportal

När du har registrerat dig själv och ditt företag hos ID06, får du inoggningsuppgifter till Nexus ID06 orderportal, där du beställer ID06-kort till dina anställda.

När du loggar in i orderportalen ser det ut så här. För att komma tillbaka till denna startsida, klicka på ID06 Order portal uppe till vänster eller på symbolen

.


De olika valen är:

Nytt kort

Hantera kortOrderhistorikInbjudningarByt företag
Klicka här för att börja beställa ett nytt ID06-kortKlicka här för att se en lista över alla beställda kort och hantera dem, till exempel kan du avbryta en beställning, godkänna bilder eller spärra ett kort.Klicka här för att se alla dina ordrar och vad de innehåller.

Klicka här för att bjuda in en kortinnehavare att ange personlig information för sitt ID06-kort.

Här kan du välja företag om du har registrerat flera företag.

Du hittar även alla val i en meny till höger på startsidan.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.