Skip to main content
Skip table of contents

Kortbeställningen är inte godkänd av kortinnehavaren - vad händer nu?

Nexus kan inte producera kortet innan det godkänts av kortinnehavaren. I Nexus ID06 orderportal kan kortbeställaren se orsaken till att kortinnehavaren inte godkänt beställningen, till exempel kan namnet vara felstavat  Om uppgifterna i kortbeställningen inte stämmer överens med personuppgifterna i kortinnehavarens BankID, eID eller pass, kan kortet inte godkännas. Om en kortbeställning har avvisats av kortinnehavaren måste kortbeställningen ändras i Nexus ID06 orderportal.

Läs mer här:


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.