Skip to main content
Skip table of contents

Avtal och villkor för ID06

Här finns länkar till avtal och villkor gällande ID06:

Nexus ID06 orderportal

ID06 AB regelverk

Regler för foto på ID06-kort

Se även reglerna som gäller för foton på ID06-kort här: Regler för foto på ID06-kort.

Reklamation av ID06-kort

Se Reklamation av ID06-kort.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.