Skip to main content
Skip table of contents

ID06 AB regelverk

För mer information om regelverk från ID06 AB, gå till denna sida: https://id06.se/kort-2/ där du kan läsa följande dokument:


  • ID06-kort 2.0 för EU/EES medborgare
  • ID06-kort 2.0 för tredjelandsmedborgare
  • ID06-kort 2.0 för asylsökande med LMA-kort

Se även information på denna sida:


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.