Skip to main content
Skip table of contents

Vilka krav ställs på fotot till ID06-kort?

Då ID06-kortet är en identitetshandling gäller samma regler som på ett pass- eller körkortsfoto.

Om en kortbeställning inte godkänns av Nexus på grund av fotot, måste kortbeställningen ändras och ett nytt foto som uppfyller kraven måste laddas upp.

För mer information, se:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.