Skip to main content
Skip table of contents

Vilka ID-handlingar är godkända i ID06-systemet?

Följande pass eller nationella ID-kort är godkända av ID06 AB. Länken täcker också den rättsliga ramen för ID06-kort för EU / EES-medborgare, tredjelandsmedborgare och asylsökande.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.