Skip to main content
Skip table of contents

Skanna pass eller ID-kort för ID06 - Vanliga frågor

Hur beställer jag ID06-kort genom att skanna pass eller ID-kort?

Om kortinnehavaren inte kan identifiera sig med eID, erbjuder Nexus skanning av pass eller nationella ID-kort som en identifieringsmetod via vår partner Sistec AB. Du kan besöka något av deras kontor eller så kan du boka ett möte med deras mobilteam. Mer information finns på https://sistec.se/.

För mer information:

Hur registrerar jag mitt konto/företag via pass- eller ID-skanning?
Hur beställer jag ID06-kort till asylsökande med LMA-kort eller spårbytare?

Asylsökande och spårbytare kan ansöka om ett ID06-kort LMA om kortinnehavaren anställs eller får praktikplats i ett företag som har ett ID06-konto.

Läs mer om reglerna för LMA-kort här.

Vilka ID-handlingar är godkända i ID06-systemet?

Följande pass eller nationella ID-kort är godkända av ID06 AB. Länken täcker också den rättsliga ramen för ID06-kort för EU / EES-medborgare, tredjelandsmedborgare och asylsökande.

Vad är ett A1-intyg?

A1-intyget visar vilket lands socialförsäkringssystem en person tillhör. Arbetstagaren får intyget från sitt lands motsvarighet till försäkringskassan. Intyget visar att arbetstagaren redan tillhör ett socialförsäkringssystem inom EU och därför inte ska betala sociala avgifter i Sverige.

Läs mer om regelverket här.

Vill du ha hjälp med att registrera företaget eller ditt personliga ID06-konto?

Nexus partner Sistec erbjuder personlig rådgivning för att registera företag och skapa ID06-konto. 

Mer information, priser och öppettider.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.