Skip to main content
Skip table of contents

Vilka dokument behöver bifogas när ett ID06-kort ska beställas?

Vilka dokument som ska bifogas med en kortbeställning varierar beroende på vilken nationalitet kortinnehavaren har och i vilket land företaget är registrerat i. Läs mer på https://www.id06.se/.

Foto

Oavsett nationalitet ska alltid ett foto av kortinnehavaren laddas upp. Fotot får inte vara en kopia eller ett avfotat foto. Fotot måste uppfylla kraven, om inte kommer kortet att nekas och inte kunna produceras. Här hittar du kraven för ett giltigt foto. 

Nya kort beställs i Nexus ID06 orderportal

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.