Skip to main content
Skip table of contents

Vilka behöver ett personligt ID06 konto?

Alla som ska registrera eller godkänna någonting i ID06 systemet behöver ha ett personligt ID06-konto:

  • Firmatecknare: Godkänner företagsregistrering och utser administratör

  • Administratör: Beställer kort, lägger till eller tar bort användare, ger behörigheter

  • Användare / kortbeställare: Beställer kort

  • Kortinnehavare: Godkänner sitt kort

Guider:


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.