Skip to main content
Skip table of contents

Vem godkänner en beställning av ID06-kort?

  1. Kortbeställaren eller administratören registrerar och bekräftar kortbeställningen.
  2. Nexus godkänner kortbeställningen. Om fotot inte uppfyller kraven, avvisas kortbeställningen och en ny kortbeställning måste göras. Se Regler för foto på ID06-kort.
  3. Kortinnehavaren godkänner kortbeställningen och kortet produceras.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.