Skip to main content
Skip table of contents

Varför står inte jag som firmatecknare?

Börja med att kontrollera att du är registrerad firmatecknare hos Bolagsverket. Om inte behöver företaget komplettera sina uppgifter med dig som firmatecknare. Den nya registreringen hos Bolagsverket kan ta en viss tid innan den aktiveras och blir synlig.

För mer information: 

ID06 AB kontrollerar mot Creditsafe när företag och firmatecknare godkänns. Därför kan exempelvis inte suppleanter verifieras som firmatecknare. Här kan du se vilka firmatecknare som godkänns av ID06 AB.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.