Skip to main content
Skip table of contents

Varför har fakturan inget ordernummer?

Fakturan kommer att ha samma information som den order som du har registrerat i orderportalen:

Administratören måste markera ordern med ett ordernummer eller någon annan typ av identifieringsnummer när ordern registreras. Fakturan kommer att innehålla samma typ av information som ordern och om inget nummer registrerades i ordern kommer inte fakturan att markeras.

Det går att ställa in att kostnadsställe eller ordernummer blir obligatoriskt i en order så att ni inte kan bekräfta ordern utan att ha fyllt i det. Vill ni ha det så, skicka ett mail till id06@nexusgroup.com tillsammans med ert org-nummer så ordnar vi det.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.