Skip to main content
Skip table of contents

Var kan jag se status för ett kort? Aktivt eller inaktivt?

I beställningsportalen kan du se status för alla kort som finns registrerade på företaget. Gör så här:

  1. Logga in till Nexus ID06 orderportal.
  2. Välj Hantera kort.
  3. Du kan söka på personnummer, kortnummer, namn eller beställare.
  4. Välj aktuellt kort och du ser aktuell status på skärmen, t.ex. aktiverat, producerat, spärrat.

Läs mer här: ID06 AB kortkontroll.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.