Skip to main content
Skip table of contents

Använda ID06-kort - Vanliga frågor


Var kan jag se status för ett kort? Aktivt eller inaktivt?

I beställningsportalen kan du se status för alla kort som finns registrerade på företaget. Gör så här:

 1. Logga in till Nexus ID06 orderportal.
 2. Välj Hantera kort.
 3. Du kan söka på personnummer, kortnummer, namn eller beställare.
 4. Välj aktuellt kort och du ser aktuell status på skärmen, t.ex. aktiverat, producerat, spärrat.

Läs mer här: ID06 AB kortkontroll.

Hur spärrar jag ett ID06-kort?

Gör så här för att spärra ett ID06-kort:

 1. Logga in på ditt konto genom att gå till ID06.se och klicka på Logga in. Följ anvisningarna.
 2. Klicka på företagsnamnet och välj Hantering över kort i rullgardinsmenyn.
 3. Välj det kort som skall spärras (avslutas), du kan söka på kortinnehavarens namn eller kortnummer och klicka på namnet.
 4.  Efter att du klickat på namnet på det kortet du vill avsluta, välj Åtgärder och Avsluta. Bara den som beställt ett ID06-kort kan avsluta ett ID06-kort.
 5. Nu är det klart, är det fler kort som skall avslutas upprepa från punkt 2. 

Spärra eller Terminera kort

I ID06 portalen finns både begreppen Spärra (avsluta) och Terminera kort. Skillnaden är: 

 • Ett spärrat kort kan aktiveras och användas igen. 
 • Ett terminierat kort kan inte återaktiveras utan ett nytt kort måste beställas.
  OBS! Det går bara att spärra kort som har aktiverats av kortinnehavaren. Behöver du spärra ett kort med status 
  producerat måste du välja Terminera kort. 

Företag betalar kvartalsavgifter för alla aktiva och producerade kort. För att inte behöva betala för mycket är det viktigt att spärra eller terminera kort som inte används.

Hur aktiverar jag mitt ID06-kort?
Jag har problem att registrera kortet i personliggaren eller vid dörren - vad gör jag?

Har du problem att registrera ditt ID06-kort i personaliggaren, gör så här:

 1. Håll kortet under en längre tid framför den elektroniska personalliggaren eller dörrläsaren.
 2. Lägg så mycket som möjligt av kortet mot personalliggaren/dörrläsaren. Vifta inte med kortet, då kan det låsa sig!
 3. Har du aktiverat kortet? För att fungera måste kortet vara aktiverat, gör det här. Information om hur du gör finns här: Aktivera ditt ID06-kort.
 4. Kontakta leverantören av den elektroniska personalliggaren. Om du är besökare på bygget, kontakta byggherren.
 5. Kortet är aktiverat men har därefter upphört att fungera.
  1. Kontrollera om kortavgiften till ID06 AB är betald. Om avgiften inte har betalats stoppar/suspenderar ID06 AB kortet. Kontakta ID06 för hjälp: support@id06.se. 
  2. När avgiften är betald kan kortet användas igen.
 6. Kortet har på något sätt gått sönder och behöver reklameras. Se Reklamation av ID06-kort.
Jag har glömt PIN-koden till mitt ID06-kort, hur hittar jag den?

När du aktiverar ditt ID06-kort kopplas automatiskt en PIN-kod till ditt kort.

Du kan se din PIN-kod genom att:

 1. Logga in på ID06 serviceportal.
 2. Klicka på Mina kort och sedan Visa mina aktiva kort.
 3. Klicka på ditt kort och scrolla ner till Visa pin-kod.


Vad är skillnaden mellan ett besökskort och ett standard ID06-kort?

Med ett  besökskort kan du inte komma in på en byggarbetsplats eller registrera dig i det elektroniska systemet (personalliggare), eftersom besökskortet inte innehåller RFID-teknik. En besökare ska alltid åtföljas av en person som är ansvarig för arbetsplatsen och som har ett standard ID06-kort.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.