Skip to main content
Skip table of contents

Vad är skillnaden mellan spärrat och terminerat kort?

  • Ett spärrat kort kan aktiveras och användas igen. 
  • Ett terminierat kort kan inte återaktiveras utan ett nytt kort måste beställas.
    OBS! Det går bara att spärra kort som har aktiverats av kortinnehavaren. Behöver du spärra ett kort med status 
    producerat måste du välja Terminera kort. 
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.