Skip to main content
Skip table of contents

Vad är skillnaden mellan ett besökskort och ett standard ID06-kort?

Med ett  besökskort kan du inte komma in på en byggarbetsplats eller registrera dig i det elektroniska systemet (personalliggare), eftersom besökskortet inte innehåller RFID-teknik. En besökare ska alltid åtföljas av en person som är ansvarig för arbetsplatsen och som har ett standard ID06-kort.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.