Skip to main content
Skip table of contents

Vad är ett A1-intyg?

A1-intyget visar vilket lands socialförsäkringssystem en person tillhör. Arbetstagaren får intyget från sitt lands motsvarighet till försäkringskassan. Intyget visar att arbetstagaren redan tillhör ett socialförsäkringssystem inom EU och därför inte ska betala sociala avgifter i Sverige.

Läs mer om regelverket här.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.