Skip to main content
Skip table of contents

Personuppgifterna stämmer inte - vad gör jag?

Följande personuppgifter måste stämma överens:

  1. Personuppgifterna som du registrerar i ditt ID06-konto, som namn och personnummer, måste överensstämma till 100% med uppgifterna i ditt BankID, annars kommer du inte att kunna fullfölja processen med att registrera ditt ID06-konto.
  2. Personuppgifterna i kortbeställningen måste stämma överens med uppgifterna i ditt ID06-konto och ditt BankID/pass.

Om uppgifterna i beställningen inte stämmer mot BankID/pass måste beställningen korrigeras. 

Observera att innan kortinnehavaren har loggat in med BankID eller skannat sitt pass står nationaliteten som felaktig eftersom det inte finns någon verifierad nationalitet ännu, felmeddelandet försvinner när kortinnehavaren loggat in med BankID eller skannat sitt pass.


För mer information:

Om du fortfarande har problem, kontakta ID06 AB på support@id06.se.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.