Skip to main content
Skip table of contents

Överför kortdata mellan företag

Nexus kan föra över producerade eller aktiverade kort från ett företag till ett annat. Korten måste sedan beställas från det nya företaget. All kortdata överförs till ID06 orderportal och korten måste bekräftas i kassan vid beställning. Både företaget och du, som beställare, måste vara registrerade hos Nexus.

Du hittar korten i Nexus ID06 orderportal under fliken Bekräfta beställningar. Härifrån kan du ändra orderinformation, ta bort eller lägga till kort och slutföra beställningen i kassan.

För att föra över kort och kortdata från ett företag till ett annat, skicka följande information till Nexus id06@nexusgroup.com:

  • Företagsnamn och organisationsnummer på företaget som du vill överföra kort från.
  • Företagsnamn och organisationsnummer på företaget som du vill överföra kort till.
  • E-postadress till den person på företaget som kommer att bekräfta beställningen i kassan.
  • En bekräftelse på att du godkänner kostnaden för tjänsten på 495 kr per företag.

Mer information:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.