Skip to main content
Skip table of contents

Anslut organisation till ID06

För att ansluta en organisation, såsom kommun, statlig myndighet, landsting, trossamfund, stiftelse eller ideell förening till ID06-systemet, gör så här:

  1. Fyll i formuläret som finns på ID06 hemsida.
  2. Bifoga ett dokument som styrker att den personen som anges som firmatecknare i formuläret också har firmateckningsrätt, dvs rätt att teckna avtal med ID06 AB. Godkända dokument är:
    1. justerat styrelseprotokoll (en enskild styrelseledamot accepteras som behörig firmatecknare)
    2. alternativt en fullmakt som verifierar att firmateckningsrätten är delegerad till personen med rätt att teckna avtal med ID06 AB.
  3. Formuläret kontrolleras och godkänns av ID06 AB och ansökan ska styrkas för att vara giltig.
    När ID06 AB har återkopplat att det är klart, fortsätt enligt instruktionerna här: Registrera ditt företag i ID06.

Frågor

Har du frågor kring formuläret eller status för er ansökan maila till manuellkontroll@id06.se. 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.