Skip to main content
Skip table of contents

Kortbeställningen är inte godkänd av Nexus - varför?

Något i beställningen är felaktigt. Ofta är det fotot som inte uppfyller kraven.

  1. Kortbeställaren får ett mail från Nexus som meddelar att kortet nekats samt orsaken. Som kortbeställare kan du se status för dina kortbeställningar, i vyn på första sidan, i Nexus ID06 orderportal.
  2. En ny kortbeställning måste göras. Kontrollera reglerna för fotot här.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.