Skip to main content
Skip table of contents

Jag har problem att registrera kortet i personliggaren eller vid dörren - vad gör jag?

Har du problem att registrera ditt ID06-kort i personaliggaren, gör så här:

  1. Håll kortet under en längre tid framför den elektroniska personalliggaren eller dörrläsaren.
  2. Lägg så mycket som möjligt av kortet mot personalliggaren/dörrläsaren. Vifta inte med kortet, då kan det låsa sig!
  3. Har du aktiverat kortet? För att fungera måste kortet vara aktiverat, gör det här. Information om hur du gör finns här: Aktivera ditt ID06-kort.
  4. Kontakta leverantören av den elektroniska personalliggaren. Om du är besökare på bygget, kontakta byggherren.
  5. Kortet är aktiverat men har därefter upphört att fungera.
    1. Kontrollera om kortavgiften till ID06 AB är betald. Om avgiften inte har betalats stoppar/suspenderar ID06 AB kortet. Kontakta ID06 för hjälp: support@id06.se. 
    2. När avgiften är betald kan kortet användas igen.
  6. Kortet har på något sätt gått sönder och behöver reklameras. Se Reklamation av ID06-kort.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.