Skip to main content
Skip table of contents

Jag har inte fått någon länk för att godkänna eller aktivera kort - eller länken fungerar inte

Fungerar inte länken?

  1. Använd en dator och inte en mobiltelefon när du ska logga in med BankID.
  2. Se till att du använder Google Chrome som webbläsare. Ladda ned Google Chrome här. 
  3. Om det fortfarande inte fungerar, kontakta företaget ID06 AB på support@id06.se

Har du inte fått någon länk?

  1. Kontrollera att personen som beställt kortet angett rätt e-postadress i orderportalen. Om inte måste beställningen korrigeras och en ny länk skickas ut.
  2. Kontrollera att det är samma e-postadress i beställningen som du angett i ditt ID06-konto. Om inte, korrigera så att du har samma e-post på båda ställena.
  3. Ni kan även logga in direkt i ID06-portalen för att godkänna kort.

Om det fortfarande inte fungerar, kontakta ID06 AB som skickar ut länkarna från sitt ID06-system på support@id06.se. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.