Skip to main content
Skip table of contents

Jag har inte fått någon faktura - var är den?

Fakturan skapas när ordern är klar att levereras.

Nexus skickar fakturan enligt de faktureringsinställningar du väljer i orderportalen (faktura via e-post eller pappersfaktura).

Du kan ändra faktureringsinställningarna i Nexus ID06 orderportal genom att följa stegen nedan:

  1. Logga in i Nexus ID06 orderportal.
  2. Klicka på ditt företagsnamn i toppmenyn.
  3. Välj Företagsinställningar och Fakturainställningar.
  4. Välj Faktura via e-post.
  5. Klicka på Uppdatera.
    Fakturan skickas till den registrerade e-postadressen.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.