Skip to main content
Skip table of contents

Jag har fått en betalningspåminnelse - vad gör jag?

Jag har inte originalfakturan


Jag har betalat fakturan 

  • Om en betalning till Nexus bankgiro, 5215-0422, har gjorts ungefär samtidigt som påminnelsen skickades ut kan du bortse från påminnelsen.
  • Annars, kontakta finance.se@nexusgroup.com för hjälp.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.