Skip to main content
Skip table of contents

Hur spärrar jag ett ID06-kort?

Gör så här för att spärra ett ID06-kort:

 1. Logga in på ditt konto genom att gå till ID06.se och klicka på Logga in. Följ anvisningarna.
 2. Klicka på företagsnamnet och välj Hantering över kort i rullgardinsmenyn.
 3. Välj det kort som skall spärras (avslutas), du kan söka på kortinnehavarens namn eller kortnummer och klicka på namnet.
 4.  Efter att du klickat på namnet på det kortet du vill avsluta, välj Åtgärder och Avsluta. Bara den som beställt ett ID06-kort kan avsluta ett ID06-kort.
 5. Nu är det klart, är det fler kort som skall avslutas upprepa från punkt 2. 

Spärra eller Terminera kort

I ID06 portalen finns både begreppen Spärra (avsluta) och Terminera kort. Skillnaden är: 

 • Ett spärrat kort kan aktiveras och användas igen. 
 • Ett terminierat kort kan inte återaktiveras utan ett nytt kort måste beställas.
  OBS! Det går bara att spärra kort som har aktiverats av kortinnehavaren. Behöver du spärra ett kort med status 
  producerat måste du välja Terminera kort. 

Företag betalar kvartalsavgifter för alla aktiva och producerade kort. För att inte behöva betala för mycket är det viktigt att spärra eller terminera kort som inte används.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.