Skip to main content
Skip table of contents

Hur kan jag lägga till eller ta bort användare?

Firmatecknare utser vilka som får beställa kort för företagets räkning. Kortbeställare och administratörer läggs till i ID06 serviceportal.

När kortbeställare utses, kan olika behörigheter väljas:

  • Administratör - kan lägga till och ta bort användare och beställa kort
  • Användare - kan beställa kort

Se guide: 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.