Skip to main content
Skip table of contents

Hur fungerar ID06-systemet?

ID06  är ett system för identifiering och kontroll för säkrare och tryggare arbetsmiljöer och kortet har en hög säkerhet på flera sätt.

Läs mer om säkerheten med ID06-kort här.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.