Skip to main content
Skip table of contents

Hur beställer jag ID06-kort till asylsökande med LMA-kort eller spårbytare?

Asylsökande och spårbytare kan ansöka om ett ID06-kort LMA om kortinnehavaren anställs eller får praktikplats i ett företag som har ett ID06-konto.

Läs mer om reglerna för LMA-kort här.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.