Skip to main content
Skip table of contents

Hur beställer jag ID06-kort genom att skanna pass eller ID-kort?

Om kortinnehavaren inte kan identifiera sig med eID, erbjuder Nexus skanning av pass eller nationella ID-kort som en identifieringsmetod via vår partner Sistec AB. Du kan besöka något av deras kontor eller så kan du boka ett möte med deras mobilteam. Mer information finns på https://sistec.se/.

För mer information:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.