Skip to main content
Skip table of contents

Hur ändrar jag en kortbeställning?

  1. Logga in till Nexus ID06 orderportal och välj Hantera kort.
  2. Sök efter kortet, till exempel via personnummer, namn, beställare eller kortnummer.
  3. Klicka på förstoringsglaset till höger vid valt kort.
  4. Välj Åtgärd och ändra uppgifter. Även fotot kan ändras här.
  5. Kortinnehavaren får nu meddelande för att godkänna de ändrade uppgifterna.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.