Skip to main content
Skip table of contents

BankID fungerar inte / jag får ett felmeddelande

Om du har problem med att BankID inte fungerar eller att du får ett felmeddelande där det står ”autentiseringsperioden har löpt ut, testa igen senare” gör så här: 

  1. Använd en dator och inte en mobiltelefon när du ska logga in med BankID.
  2. Se till att du använder Google Chrome som webbläsare. Ladda ned Google Chrome här. 

Om det fortfarande inte fungerar, kontakta företaget ID06 AB:


Kolla personupgifterna

Personuppgifterna, såsom stavning av namn och födelsedatum, i en beställning måste matcha informationen i BankID:t, passet eller det nationella ID:kortet till 100%. Annars kan inte kortinnehavaren godkänna kortbeställningen. En order som inte har godkänts av kortinnehavaren kan justeras i Nexus ID06 orderportal

Personer under 18 år har ibland ett SäkerhetsID utställt från sin bank istället för ett BankID. SäkerhetsID fungerar inte för identifiering för ID06-kort utan personen måste istället skanna sitt pass hos Sistec

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.