Skip to main content
Skip table of contents

Reklamation för Nexus ID06 - Vanliga frågor

Hur kan jag reklamera ett ID06-kort från Nexus?

För mer information, see Reklamera ett ID06-kort.

Ladda ner reklamationsblanketten här

Vilka krav ställs på fotot till ID06-kort?

Då ID06-kortet är en identitetshandling gäller samma regler som på ett pass- eller körkortsfoto.

Om en kortbeställning inte godkänns av Nexus på grund av fotot, måste kortbeställningen ändras och ett nytt foto som uppfyller kraven måste laddas upp.

För mer information, se:

Nexus och ID06 avtal och villkor

Var finns avtal och villkor för Nexus ID06?
Vilket är ID06 ABs regelverk?
Hur behandlar Nexus personuppgifter?
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.