Skip to main content
Skip table of contents

Mobilt visuellt ID som komplement till ID06-kort

Som ett komplement till ett fysiskt accesskort kan användare få ett visuellt ID i en mobilapp för visuell identifiering och för att visa certifieringar bakom en säker länk. 

För mer information, se Frågor och svar - Mobilt visuellt ID med Smart ID Mobile App .

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.