Skip to main content
Skip table of contents

ID06 för utvecklare

För att smidigt kunna beställa ID06-kort till alla anställda i din organisation, kan du bygga in Nexus ID06-kortbeställning i dina egna applikationer, med hjälp av det tillgängliga API:et (application programming interface). 

För mer information, se Nexus ID06 ordering APIJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.