Skip to main content
Skip table of contents

Giltiga pass och ID-kort för att verifiera ID06-kort

För att kunna beställa ett ID06-kort måste kortinnehavaren identifiera sig. Identifieringen sker enklast över internet med svenskt BankID. 

Anställda som behöver ID06-kort, och som inte har svenskt BankID, kan i vissa fall identifiera sig personligen med pass eller nationellt ID.

På denna sida finns en länk med information om vad som gäller för olika länder.  

https://www.id06.se/validering-av-din-identitet/

Se sistec.se för att kontrollera att ditt ID-kort eller pass kan skannas av Sistec för närvarande.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.